pintu ampunan dalam kehidupan sehari-hari

          Dalam kehidupn sehari-hari kita tidak lepas dengan yang namanya Pahala dan Dosa, pahala secara singkat adalah balasan jika berbuat sebuah kebaikan, sedangkan dosa adalah balasan setiap yang kita lakukan apabila melanggar aturan ALLAH SWT.  " Apabila kita kita tidak disibukan dengan kebaikan, maka kita pasti disubukan dengan Dosa ". namun kita lebih sering disibukan dengan dosa, sehingga dosa kita lebih banyak daripada pahala yang ada. oleh karena itu kita sangat membutuhkan Ampunan dari Allah SWT untuk meminta ampunan akan dosa-dosa yang kita lakukan. Namun dengan sifat Allah yang maha Penyayang tampa kita ketahui Allah telah memberikan banyak pintu ampunan dalam kehidupan sehari-hari. yang tentu saja tidak memberatkan kita. 

  • membaca amin (آمِيْن) dibelakang Imam
Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan, bahwa Rasullullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  bersabda " Apabila imam mengucap Amin, maka hendaklah kalian megikutinya mengucap amin. sebab barang siapa mengucap aminnya bersama dengan ucapan aminnya malaikat, maka dosanya yang telah lalu di ampuni " HR Bukhari dan Muslim.

  • membaca doa; Allahumma lakal hamdu, setelah bangkit dari rukuk
Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  meriwayatkan, ia berkata, Rasullullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda, " Apabila imam mengucap, Sami'allahu liman Hamidah. maka, ucaplah, Rabbana Lakal Hamdu. sebab barang siapa yang ucapannya bersama dengan malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan " HR Bukhari dan Muslim.

  • senantiasa membaca tasbih selesai sholat
Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  meriwayatkan, ia berkata, Rasullullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda, " barang siapa membaca tasbih 33x, tahmid 33x , serta takbir 33x, maka jumlah itu semua 99, kemudian menggenapkannnya menjadi seratus dengan bacaaan : 
  لا إلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ؛ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatunya"

  • saat wudhu
Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  meriwayatkan, ia berkata, Rasullullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda, " apabila seorang muslim atau mukmin  berwudhu lastas ia membasuh mukannya, maka seluruh dosa yang telah dilihat oleh matanya akan keluar bersaman dengan tetesan air atau tetesn air yang paling akhir. bila ia membasuh  kedua tangannya maka seluru dosa yang diperbuat oleh tangannya akan keluar bersamaan dengan tetesan air atau tetesan air yang paliang akhir. dan apabila ia membasuh kedua kakinya, maka seluruh dosa yang telah telah diperbuat oleh kakinya akan keluar bersama dengan tetesan air atau tetesan air yang paliang akhir. hingga keluar(dari dunia) dalam keadaan suci dari dos"  HR Muslim.

  • saat mendengar Azan
Sa'ad bin Abi Waqqas  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  meriwayatkan, ia berkata, Rasullullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda, " barang siapa yang ketika (usai) mendengar Azan membaca " Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarika lah wa anna muhammadan ‘abduhu wa rasuluh, radhitu billahi robbaa wa bi muhammadin rosulaa wa bil islami diinaa"


  • dalam majelis zikir
Anas bin malik  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  meriwayatkan, ia berkata, Rasullullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda, " tidaklah  suatu kaum  berkumpul untuk zikir kepada Allah, mereka tidak melakukan hal itu selain untuk mencri ridho nya, melainkan kelak akan ada surga memanggilnya dari atas langi.(dikatakan kepada mereka) bengkitlah dalam keadaan dosa yang sudah diampuni  dan aku telah mengganti perbuatan buruk kalian dengan yang baik"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel